A normafai fejlesztésekről szóló kormányhatározat szövege

Desktop
A kormány június 30-án hozott egy rövidebb és általánosabb, július 16-án egy részletesebb határozatot a Normafa Park beruházás megvalósításáról. Az alábbiakban az utóbbi határozat szövegét rövidítés és bármiféle változtatás nélkül közöljük.
A Kormány 1443/2013. (VII. 16.) Korm. határozata a Normafa Park kiemelt beruházás koncepciójáról és az azzal összefüggő feladatokról
 
A Kormány Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: építtető) szándékával összhangban
 
1. egyetért a Normafa Park fejlesztési koncepciójával, a Budapest XII. kerület Normafa történelmi sportterületen a rekreáció, a sport és a turisztika igényeit szolgáló park kialakításával;
 
2. a szabadtéri sportolás, a rekreáció és a turizmus feltételei megteremtése érdekében alapvetően a következő építmények építését, felújítását, illetve tevékenységek végzését tartja szükségesnek:
 
a) sípályák és az azokhoz kapcsolódó drótpályák és hóágyúrendszer,
b) szánkópályák,
c) kerékpárút,
d) játszótér és erdei tornapálya,
e) hegyi (downhill) kerékpárpálya,
f ) hegyi futópálya,
g) nyári bobpálya,
h) fogadó épület építése,
i) síklubházak építése,
j) engesztelő kápolna építése,
k) felszín alatti víztározó kialakítása a hóágyúrendszerhez,
l) parkolók építése,
m) közműfejlesztés,
n) a közvilágítási rendszer kialakítása,
o) a megközelítési utak fejlesztése, és lehetőség szerint egyirányúsítása,
p) az Erzsébet-kilátóhoz vezető útvonal felújítása és
q) történelmi épületek és területek hasznosítása;
 
 
3. elrendeli, hogy a Normafa Parkról szóló törvény tervezetében biztosítani kell a terület beépítési paramétereinek meghatározása során a 2. pontban meghatározott rendeltetések elhelyezését, valamint a vendéglátó és szállásférőhelyek – kiemelten a Fácános – felújításának lehetőségét, továbbá meg kell határozni a történelmi sportterület lehatárolásának és közpark jellegű működtetésének feltételeit;
Felelős: belügyminiszter 
vidékfejlesztési miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2013. július 31.
 
4. felkéri Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzatot, hogy a 3. pont szerinti törvény elfogadását követően gondoskodjon a Normafa Park kiemelt beruházással érintett területre vonatkozó helyi építési szabályzat módosításáról;
 
5. egyetért azzal, hogy a Normafa Park építményei kiemelt beruházásként valósuljanak meg és elrendeli a beruházással összefüggő hatósági ügyek kiemelt üggyé nyilvánításáról szóló előterjesztés Kormány részére történő benyújtását;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2013. július 31.
 
6. szükségesnek tartja, hogy a Normafa Park működése a közösségi közlekedés igénybevételén alapuljon, ezért középtávon meg kell oldani a terület kötött pályás közlekedési eszközökkel (fogaskerekű vasúttal és villamossal) való megközelíthetőségét a forgalmasabb fővárosi közlekedési csomópontoktól;
 
7. felkéri az építtetőt, hogy gondoskodjon
a) a Normafa Park létrehozását és működtetését alátámasztó megvalósíthatósági tanulmányterv elkészítéséről,
b) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti előzetes vizsgálati dokumentáció és Natura 2000 hatásbecslés elkészítéséről,
c) a Normafa Park egységes megjelenését biztosító tájépítészeti és építészeti pályázat előkészítéséről és lebonyolításáról és
d) a lakosság tájékoztatásáról;
 
8. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 7. pontban foglalt feladatokhoz szükséges pénzügyi forrásokat biztosítsa az építtető számára a 2013. évi központi költségvetés terhére bruttó 95 millió forint, a 2014. évi központi költségvetés tervezése során bruttó 620 millió forint értékben, továbbá a 2015. évtől következően a központi költségvetés tervezése során legyen figyelemmel a Normafa Park kiemelt beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi források biztosítására;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2013. augusztus 31., illetve folyamatosan
 
9. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy vizsgálja meg a Normafa Park kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi források biztosításának lehetőségét a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források tekintetében.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatosan
 
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
A tartalom a hirdetés után folytatódik
Desktop, Mobil
Mobil
Mit szólsz hozzá?